🗺️ Kartan

Podcast-serien Virtuellt omfattar 24 ordinarie avsnitt, på lika många redan planerade teman.

Varje avsnitt innebär en ny destination på denna karta, varför den är uppdelad i 24 fält.

De ritas successivt ut i takt med att avsnitten släpps.


Illustratör är Tobias Örnberg.